Залізничний район м. Львова. ДНЗ № 23
 
.

Сторінка батьків

ПРИЙОМ ДІТЕЙ ДО ДОШКІЛЬНОГО

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ

Яким чином комплектуються групи для дітей четвертого року життя із загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ)?

Відповідно до Закону України „Про дошкільну освіту” та міжвідомчої інструкції „про організацію роботи та комплектацію дошкільних виховних закладів компенсуючого типу”, затвердженої наказом МОН та МОЗ України від 12.08.1994 р. № 250/149 у молодшу логопедичну групу приймають дітей четвертого року життя із ЗНМ, за направленням психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК). Згідно з „Порядком комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу”, затвердженим наказом МОН та МОЗ України від 27.03.2006 р. № 240/165, прийом дошкільників здійснюється керівником закладу протягом календарного року на підставі таких документів:

  • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
  • свідоцтва про народження дитини;
  • направлення місцевого органу управління освітою;
  • висновку (ПМПК);
  • медичної довідки про стан здоров’я дитини та епідеміологічне оточення із зазначенням проведених щеплень;
  • висновку сурдолога (бажано).

Наповнюваність логопедичних груп для дітей із ЗНМ становить 10 осіб, що визначено у „Нормативах наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів”, затверджених наказом МОН України від 20.02.2002 р. № 128, та „Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу”, затвердженого наказом МОН та МОЗ України від 27.03.2006 р. № 240/165.

Що таке МПМПК?

Міська психолого-медико-педагогічна консультація (МПМК) – це важливий структурний підрозділ Головного управління освіти і науки виконавчого органу міської ради. Висновок МПМПК, що робиться у присутності батьків або осіб, які їх замінюють, є документом, який характеризує рівень загального психофізичного розвитку дитини та слугує підставою для направлення її у відповідний дошкільний навчальний закладу компенсуючого типу. Психолого-медико-педагогічні консультації діють у всіх містах України. Звертаючись до ПМПК, варто мати при собі такі документи: паспорт, копію свідоцтва про народження дитини; медичну довідку про стан здоров’я дитини та епідеміологічне оточення із зазначенням проведених щеплень.

Чи обов’язково після проходження психолого-медико-педагогічної консультації та направлення дитини до логопедичної групи батьки повинні віддавати її до дошкільного навчального закладу компенсуючого типу?

Згідно з Законом України „Про дошкільну освіту” відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти покладається на їхніх батьків, тож вони чи особи, які їх замінюють, мають право самостійно обирати тип дошкільного навчального закладу.

Чи оплачується перебування дітей із ЗНМ у дитсадках компенсуючого типу?

Ні. Діти з тяжкими порушеннями мовлення утримуються в дошкільних навчальних закладах за кошт держави, що засвідчено Законом України „Про дошкільну освіту”. За дитиною зберігається місце у дитсадку у разі її хвороби, санаторного лікування, карантину, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів) згідно з „Положенням про дошкільний навчальний заклад” (постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305).

/uploads/editor/6417/441564/sitepage_27/files/polozhennya_pro_grupu_kompensuyuchogo_tipu_microsoft_word.docx